Vi är

Vi är ett hemgruppsnätverk i Ljungskile som startade i april 2011. Vi träffas i hemmen varje vecka i mindre grupper och
du är inbjuden till oss. Vi ber, sjunger, läser bibeln, umgås och fikar. Kontakta efsljungskile@gmail.com för mer information.

måndag 11 april 2011

Information om EFS Ljungskile

EFS Ljungskile
Vi är en hemgrupp (en grupp som samlas i hemmen) som träffats i nuvarande form i ca tre år.
En gång per vecka möts vi och delar livet och tron, läser Bibeln tillsammans, ber, lovsjunger och fikar. Vårt fokus har under dessa år varit enhet bland kristna i Ljungskile och en längtan att fler ska få komma till tro på Jesus och följa honom.

Det senaste året har vi upplevt ett behov av att kunna samla fler troende till gemenskap på detta sätt och under det senaste halvåret har vi samtalat om och bett om ledning i huruvida EFS kan vara något för oss att bli en del av eller inte. Efter noga övervägande och många och långa samtal har vi kommit fram till att det är det vi ska.
EFS, som står för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

Vi har valt att ansluta oss till EFS som formen ”EFS-grupp”, vilket är en enklare anslutningsform än en förening. Formellt sker antagning i början på april 2011. Vi har valt att göra detta som en fristående gemenskap och detta främst pga. att vi ser behov av gemenskaper som kan samla personer med olika bakgrund och samfundstillhörigheter. Vi tror att genom en enkel form av kristen gemenskap och efterhand även genom större samlingar med fokus på Bibelordet, lovsång och delande av tron, kan fler upptäcka att det kristna livet är relevant och något som ger verkligt hopp!

Vår önskan och verkliga strävan är goda relationer med kristna församlingar och gemenskaper i Ljungskile. Vi önskar att vi ska kunna stå sida vid sida och söka Ljungskiles bästa och verka för att fler ska få upptäcka livet med Jesus.

Ljungskile 2011-03-04 (reviderat 2011-11-11 av Rebecka)
Christian Othzén, Sara Beran Peterson, John Peterson, Rebecka Larsson
EFS Ljungskiles ledarteam

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar